OK UENIG. Bør Danmark følge andre EU-lande og bestemme mindstelønnen ved lov? Eller skal vi blive ved med at følge den danske model, hvor mindstelønnen fastsættes efter forhandlinger mellem arbejdsgivere og fagforeninger?