ØKOPRES: Klodens bier forsvinder i takt med, at vi mennesker forstyrrer deres levesteder. Det er et problem, for bierne indgår som en vigtig del af naturens økosystemer. Og bierne er langt fra den eneste art under pres. Faktisk uddør arterne i et tempo, vi ikke har set i mange millioner år.