KLIMAKONSEKVENSER (3:5). Der uddør hele tiden plante- og dyrearter på grund af temperaturstigninger. Man taler endda om en frø-massakre, da det går værst ud over de små glatte padder. Og det er et seriøst problem, da frøerne er vigtige for naturens helbred. Kvæk!